Članstvo

ČLANARINA V LETU 2023 (več o posamezni kategoriji članstva)

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti

68,00 €


A/d

družinski popust

61,80 €


B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

32,00 €


B/d

družinski popust

25,80 €


B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

24,00 €


S+Š

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti

21,00 €


S+Š/d

družinski popust

17,00 €


P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik

9,00 €


P+O/d

družinski popust

7,20 €


IN

oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti

9,00 €


IN/d

družinski popust

7,20 €

 

* Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

 

 

 

 

*B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev, ugodnosti so enake kot pri članarini B. Tujcem se proda običajna članarine odvisno od ugodnosti, ki jo želijo.

  


Č L A N A R I N A  PZS  2023

Pridružite se nam, saj članstvo v PD omogoča številne prednosti in ugodnosti.
 
* Kot član boste upravičeni do posebnih PREDNOSTI, ugodnosti in popustov, kot so:  
   - 50 % popust za prenočevanje v kočah PD, ki so člani PZS, razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %), ter različni popusti za koče v tujini, 
   - različne vrste zavarovanja doma in v tujini,
   - popusti pri nakupu publikacij, opreme in še mnogo več ...

* Poglejte si številne druge UGODNOSTI, ki jih pridobite s članstvom v PD.

* Vabljeni k prispevku: namenite del dohodnine za doniranje PZS in PD

* Preglejte vse o ZAVAROVANJIH.


POVZETEK NOVOSTI

Zavarovanje za člane PZS zagotavlja zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d.
 
ZAVAROVANJA (več na tej povezavi)
Glede na potrebe in želje članstva, ki so se pojavljala v zadnjem triletju, vam ponujamo članstvo v Planinski zvezi Slovenije, ki vsebuje nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, stroške reševanja v tujih gorah z vključeno 24-urno asistenco in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Zavarovanje zajema tudi stroške za bolnišnična zdravljenja in vrnitev poškodovanega v domovino. Vsa zavarovanja so zagotovljena za vse vrste članstva, z določenimi zakonskimi omejitvami specifičnih kategorij.
Poleg posameznikov članarina PZS vsebuje tudi zavarovanje strokovnih kadrov PZS (vodniki, različni inštruktorji, ...), ki so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.


UGODNOSTI (več o ugodnostih)
Prav tako lahko, kot člani PZS, koristite številne ugodnosti pri različnih ponudnikih planinske, kolesarske, kamp in druge opreme, ter pri ponudnikih turističnih in namestitvenih kapacitet.


https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=28 Dodatne ugodnosti članstva v PD

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13 Ugodnosti za člane