Markacisti

Markacist je posebej usposobljen strokovni delavec, član planinskega društva, ki skrbi za označevanje in vzdrževanje planinskih poti, katerih skrbnik je to planinsko društvo. Zna organizirati in izvesti delo na poteh za katere je zadolženo planinsko društvo, pa tudi na širšem območju ne le v matičnem planinskem društvu.

Slovensko planinsko društvo je že ob svoji ustanovitvi leta 1893 začelo z označevanjem planinskih poti. V prvem letu svojega obstoja je označilo 97 planinskih poti. To delo je prevzela in ga nadaljuje Planinska zveza Slovenije. Za prvo nadelano in označeno pot štejemo planinsko pot na Donačko goro, ki je bila leta 1853 urejena za potrebe zdraviliškega turizma (Planinski vestnik 2, 1896). V Julijskih Alpah je bila kot prva označena pot iz Bohinja čez Komarčo na Triglav leta 1879.

 

Marjan Jurgelj

Branko Petauer