Zgodovina

Planinsko društvo Šentjur je bilo ustanovljeno 24. aprila 1951, registrirano pa 26. februarja 1952. Prvi odbor društva so sestavljali: Andrino Kopinšek, Franc Gradišnik, Vojko Oset, Ana Klima, Milan Paher, Malčka Jager, Jože Gaberšek, Oto Pungartnik, Miha Iskra, Tone Dobrotinšek, Janez Ravter in Franc Škoberne. Prvi predsednik in zelo aktiven dolgoletni član Planinskega društva Šentjur je bil Tone Dobrotinšek, prejemnik srebrnega znaka Planinske zveze Slovenije. Društvo je sklenilo, da postane Resevna planinska točka društva. Tam so z lastnimi sredstvi odkupili zemljišče in postavili malo leseno brunarico kot zavetišče članov, leta 1953 pa še 12 m visok lesen razgledni stolp. Leta 1957 je predsednik društva postal Jože Gabršek, ki je to funkcijo izredno požrtvovalno opravljal vse do leta 1977, ko je postal častni predsednik društva. Za svoje delo je prejel več priznanj in nagrad, med drugimi tudi zlati častni znak Planinske zveze Jugoslavije, zlati znak Planinske zveze Slovenije in priznanje 18. avgust Občine Šentjur.

Leta 1961 so pričeli graditi sedanji planinski dom. Vodja del je bil Ivan Voga. Dom je bil zgrajen s prispevki občine in delovnih organizacij, predvsem pa s prostovoljnim udarniškim delom članov društva, delavcev šentjurskih podjetij, domačinov, učencev šentjurske kmetijske in osnovne šole. Veliko gradbenega materiala je bilo iz doline do gradbišča prinešenega v nahrbtnikih. Leta 1963 je bil dom pod streho in je, sicer še v surovem stanju, že lahko dajal zavetišče planincem. Leta 1964 je dom dobil elektriko. Tudi druga dela so se z veliko volje in napora nadaljevala. Slovesno odprtje doma je bilo 20. septembra 1981, ob 30-letnici PD.

Dom je bil kasneje obnovljen, priključen na javni vodovod in telefon, opremljen s centralnim ogrevanjem, urejene so bile še zunanje prireditvene površine. V letih 1995 in 1996 je bil na mestu nekdanjega lesenega, postavljen nov, 20 m visok jeklen razgledni stolp, leta 1997 nadgrajen še z vrtljivim daljnogledom.

Dosedanji predsedniki društva:
Tone Dobrotinšek, od 1951 do 1957
Jože Gaberšek, od 1957 do 1977 (od 1977 do 1988 častni predsednik)
Franc Zabukošek, od 1977 do 1978
Ladislav Grdina, od 1979 do 1985
Stane Flander, od 1985 do 1989
Ivan Jager, od 1989 do 1991
Ivan Straže, od 1991 do 2009
Miro Rožej, od 2009 do 2017

Peter Jevšnik od 2017

Častni člani:
Franc Šet
Stanko Ljubej

Ivan Jurkovšek - Anzi