Obvestila

Visoki Kanin 2587m

Datum objave: 03.07.2022

V soboto 09.07.2022 bomo izvedli pohod na 2587m Visoki Kanin.