Natisni

OBČNI ZBOR

12.02.2023

 

VABILO

 

Na podlagi Pravil Planinskega društva Šentjur in sklepa upravnega odbora

 

sklicujem

 

VOLILNI OBČNI ZBOR

 

v petek, 17. Februarja 2023, ob 17.00 uri,

v planinskem domu na Resevni

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.    Otvoritev in pozdrav ter imenovanje organov zbora

2.    Poročila o delu v letu 2022

       predsednika

       računovodje

       nadzornega odbora

       častnega razsodišča

 3.  Predstavitev in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2023

 4.    Razprava; potrditev poročil in zaključnega računa 2022

 5.   Volitve

- Predsednik PD

- Upravni odbor PD

- Blagajnik

- Nadzorni odbor PD

- Častno razsodišče PD

 6. Beseda gostov

 7. Razno

 

Po občnem zboru si rezervirajte urico časa za planinski klepet. Po končanem občnem zboru bo možno poravnati članarino za 2023

 

Lep planinski pozdrav!

                                                                                               Peter Jevšnik

                                                                                                 predsednik