NatisniPrijava

Razpis o oddaji doma na Resevni v najem

19.01.2024

Planinsko društvo Šentjur
PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJUR
C. Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur

Planinsko društvo Šentjur objavlja razpis za najem Planinskega doma na Resevni in sicer za čas od 1.7.2024 dalje za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja.

Planinski dom stoji tik pod vrhom, na južni strani hriba  Resevna (682 m), hriba na severnem obrobju Kozjanskega. PD Šentjur je na Resevni leta 1953 zgradilo lesen, 12 m  visok razgledni stolp. Nekoliko pod vrhom so postavili skromno zavetišče, ki so ga odprli 1. maja 1954. Zaradi dotrajanosti obeh objektov so leta 1961 začeli graditi sedanji planinski dom, ki so ga zaradi pomanjkanja finančnih sredstev gradili več let, vendar je že od leta 1963 dajal zatočišče obiskovalcem. Slovesna otvoritev je bila 20. septembra 1981, ob 30-letnici delovanja društva. Kasneje so s prezidavami izboljšali funkcionalnost prostorov, napeljali vodovod, dom je dobil telefon, centralno kurjavo, zunanji prireditveni prostor. Dom ima čistilno napravo ter AED (defibrator). Planinski dom je bil leta 2022 popolnoma obnovljen.

Dom obratuje vse leto od srede do nedelje, ob  ponedeljekih in torkih je dom zaprt.

Pogoji:

Od oskrbnika pričakujemo:

državljanstvo Republike Slovenije,

registrirana oziroma priglašena dejavnost gostinske smeri,

vsaj 5 let delovnih izkušenj v gostinski dejavnosti,

gospodarno vzdrževanje doma in poudarjena skrb za okolico, sklenitev najemne pogodbe s PD Šentjur,

poznavanje (HACCP) sistema,

poznavanje dela  in uporaba  davčne blagajne,

upoštevanje smernic PZS in PD Šentjur, gospodarno upravljanje z inventarjem doma in sodelovanje pri popisu inventarja,

vozniški izpit B kategorije in lasten avtomobil,

prijava Ajpes nastanitvenega obrata in poročanje v e-Turizem o gostih in prenočitvah,

sodelovanje z vodstvom društva,

pripravljenost za bivanje v domu,

možnost opravljanja gostinske dejavnosti v paru, bodisi z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, družino ali drugo primerno osebo, ki lahko biva vse leto na domu z najemnikom,

podpis najemne pogodbe in izpolnjevanje pogojev določenih v pogodbi.

 

Dokazila:

K vlogi za prijavo na razpis morajo prijavitelji priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. točke tega razpisa in sicer:

fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,

dokazilo oziroma spričevalo o predpisani strokovni usposobljenosti za nosilca gostinske dejavnosti,

življenjepis z navedbo osebnih podatkov, podatkov o šolanju in podatkov o dosedanjem delu in izkušnjah,

program oziroma plan dela na planinskem domu za naslednjih 10 let.

 

Ponudbo s priloženim življenjepisom, referencami in seveda vizijo o prihodnjem poslovanju, pošljite najkasneje do 30.3.2024, na naslov: PD Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur ali na elektronski naslov: pdsentjur@gmail.com , sentjur@planinci.si 

Kandidati, kateri izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo po zaključku razpisa povabljeni na osebni razgovor (predvidoma v roku 10 dni po končanem razpisu).

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 030 720 499 (predsednik društva) ali vsako drugo sredo v mesecu, od 17:00 – 18:00 ure, v pisarni društva oziroma na elektronskem naslovu sentjur@planinci.si.

  

PD Šentjur