Natisni

Redni občni zbor

23.01.2019

Planinsko društvo Šentjur
PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJUR
C. Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur

VABILO

 

Na podlagi Pravil Planinskega društva Šentjur in sklepa upravnega odbora

 

sklicujem

REDNI LETNI OBČNI ZBOR

 v soboto, 26. januarja 2019, ob 15.00 uri,

v planinskem domu na Resevni

 Predlog dnevnega reda:

1.     Otvoritev in pozdrav ter imenovanje organov zbora

2.     Poročila o delu v letu 2017

-         predsednika

-         računovodje

-         nadzornega odbora

-         častnega razsodišča

3.     Izvolitev člana za UO ( upravni odbor)  in NO (nadzorni odbor)

4.     Predstavitev in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2019

5.     Razprava; potrditev poročil in zaključnega računa 2018

6.     Beseda gostov

7.     Razno

 Po občnem zboru si rezervirajte urico časa za planinski klepet. Po končanem občnem zboru bo možno poravnati članarino za 2019.

 

 

Lep planinski pozdrav!

                                                                                            Peter Jevšnik

                                                                                                 predsednik